Nordområde

NIKU leverer forskning og utredninger innen feltet kulturminner og landskap, samfunn og urfolk i nordområdene.

Kontakt oss

Elin Rose Myrvoll er avdelingsleder for Nordområde og kan svare på dine spørsmål.

Kontakt Elin

Forskning

Siste nytt

Jakter planleggernes fakta

Kystplanleggere i Hordaland og Troms har den siste tiden fått besøk av samfunnsforskere. Målet med intervjuene er å få innsikt i hvordan ansatte i kommuner og fylkeskommuner jobber med kystsoneplaner og konsekvensutredninger.