Forskning

Vi forsker på hvordan og hvorfor vi tar vare på kulturarv, og har fire satsningsområder for forskningen i perioden 2016 - 2020.

Kontakt oss

Josephine Munch Rasmussen er forskningskoordinator i NIKU

Kontakt Josephine

Forskning

I våre forskningsprosjekter samarbeider vi med private og offentlige aktører, samt andre forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.

Siste nytt