Bygning

NIKU har kompetanse i arkitekturhistorie, byggeskikk og bygningsteknikk fra middelalderen fram til i dag.

Kontakt oss

Annika er avdelingsleder for bygningsavdelingen

Kontakt Annika

Prosjekter

Noen av oppdragsprosjektene vi har gjennomført

Forskning

Her er noen av forskningsprosjektene vi er involvert i.

Siste nytt

Klimadugnad for verneverdige bygg

Hvordan kan vi beskytte verneverdige bygninger og byområder mot klimapåkjenninger? Og hvordan kan vi minske klimautslippene fra disse bygningene? Trondheim inviterer til en 24-timers klimadugnad.