Arkeologiske undersøkelser

Vi gjennomfører arkeologiske undersøkelser i de norske middelalderbyene, middelalderske kirker, kirkegårder, kloster- og borganlegg.

Bygning

NIKU har kompetanse i arkitekturhistorie, byggeskikk og bygningsteknikk fra middelalderen fram til i dag.

Digital arkeologi

NIKU bruker høyteknologiske løsninger i forbindelse med arkeologiske registreringer, kartlegging, dokumentasjon og bevaring.

Konservering

Vi undersøker, behandler, forsker på og gir råd om kunst, interiør og bygninger.

Kulturarv og samfunn

Avdeling for kulturarv og samfunn er opptatt av hvordan kulturminner settes inn i en samfunnskontekst

Nordområde

NIKU leverer forskning og utredninger innen feltet kulturminner og landskap, samfunn og urfolk i nordområdene.