Arkeologiske undersøkelser

Vi gjennomfører arkeologiske undersøkelser i de norske middelalderbyene, middelalderske kirker, kirkegårder, kloster- og borganlegg.

Bygning

NIKU har kompetanse i arkitekturhistorie, byggeskikk og bygningsteknikk fra middelalderen fram til i dag.

Konservering

Vi undersøker, behandler, forsker på og gir råd om kunst, interiør og bygninger.

Digital arkeologi

NIKU bruker høyteknologiske løsninger i forbindelse med arkeologiske registreringer, kartlegging, dokumentasjon og bevaring.

Nordområde

NIKU leverer forskning og utredninger innen feltet kulturminner og landskap, samfunn og urfolk i nordområdene.

Kulturarv og samfunn

Avdeling for kulturarv og samfunn er opptatt av hvordan kulturminner settes inn i en samfunnskontekst