Geofysisk undersøkelse på Domkirkeodden på Hamar
Georadar Arkeologer har lett etter Hamarkaupangen på Domkirkeodden i årevis.

Geofysiske undersøkelser på Domkirkeodden

Arkeologer har lenge lett etter Hamarkaupangen på Domkirkeodden. Vi vet det er fredede kulturminner under bakken, og flere steder er det funnet levninger fra middelalderen under bakken. Riksantikvarenba ba i 2016 oss om i samarbeid med dem og Anno Museum gjøre en undersøkelse med georadar ute på Domkirkeodden.

Målet er å se om bruken av geofysiske undersøkelser kan hjelpe oss i få en bedre arkeologisk kartlegging av det frede kulturminneområdet ute på Domkirkeodden. Undersøkelsen foregikk innenfor det fredede kulturminnet, men vil ikke berøre de arkeologiske levningene fysisk.

Undersøkelsene ble gjort på sensommeren 2016 og de endelige resultatene vil bli presentert i løpet av 2017.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
Georadar på Domkirkeodden
Maskin Utstyret som brukes er en flerkanals motorisert georadar som kan dekk et stort areal på kort tid.
Georadar
Georadar Radaren kan sammenlignes med et ekkolodd som sender et signal ned i bakken, og sender en refleks tilbake til georadaren.
Georadar
Radarteknologi Det som kartlegges er såkalte anomalier, altså noe som skiller seg ut fra det som ligger rundt.