Vi er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for kulturminner

Prosjekter

Vi har spisskompetanse på kulturminner, og utfører store og små oppdrag på vegne av private og offentlig aktører.

Forskning

NIKUs forskning omfatter større og mindre prosjekter, gjerne i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Nyhetssaker